தமிழ் எழுத்துரு உருவாக்கம் பரிணாமமும் பன்மைத்துவமும் – இணைய உரை – இன்று மாலை 7.30

தமிழறிதம் இணையவழி உரையாடல் – 39

இன்று (02.01.2021 சனிக்கிழமை) மாலை 7.30 (இலங்கை நேரம்)

நிகழ்விற்கான Zoom இணைப்பு
bit.ly/thamizharitham

தமிழ் அறிதநுட்பியல் உலகாயம் (இலங்கை )

02.01.2021 சனிக்கிழமை மாலை 7.30 (இலங்கை நேரம்)

தலைப்பு

தமிழ் எழுத்துரு உருவாக்கம் பரிணாமமும் பன்மைத்துவமும்

உரையாளர்

ஜனாப். தாரிக் அஸீஸ்

எழுத்து வரி வடிவமைப்பாளர் & எழுத்துரு நிரல் பொறியியலாளர்

ஒருங்கிணைப்பு திரு சி. சரவணபவானந்தன் – செயலாளர், தமிழறிதம்.

மின்னஞ்சல் – thamizharitham@gmail.com வட்ஸ்அப் +94 766427729

முகநூல் facebook.com/thamizharitham

ஆர்வமுள்ள நண்பர்கள் இணைந்து கொள்ளுங்கள்

%d bloggers like this: