வேர்ட்பிரஸ் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு கூட்டம் – இன்று மாலை 6-9

வேர்ட்பிரஸ் தமிழ் மொழிபெயர்ப்புக்கான முதல் 3 மணிநேர தொடர் அமர்வு.
சனி, அக்டோபர் 10, 2020 – இன்று
6:00 PM to 9:00 PM

இந்த கூட்டத்தில் ஏற்கனவே உள்ள மொழிப்பெயர்ப்பாளர்களும், மொழிப்பெயர்ப்பு மேற்பார்வையாளர்களும் கலந்துகொள்ள இருக்கின்றனர்.

எங்கும் தமிழை கொண்டு சேர்ப்போம்.
இணைக – wpchennai.com/live

%d bloggers like this: