வா நண்பா DSA படிக்கலாம் – பகுதி 4 – பைத்தான் அறிமுகம் (Data Structures & Algorithms)

நாள், நேரம் – பிப்ரவரி 27 2023 இரவு 7 – 8 IST

வகுப்பு இணைப்பு – meet.jit.si/VaNanbaDsaPadikalam

பாடத்திட்டம்: github.com/makereading/Batch-1-DSA-with-python/blob/main/syllabus.md

எல்லா பாடங்களும் இங்கே பதிவேற்றப்படும் : github.com/makereading/Batch-1-DSA-with-python

நிகழ்வின் காணொளி பதிவுகள் இங்கே பகிரப்படும்
Youtube: www.youtube.com/watch?v=pvVsnpYDqh8&list=PLiutOxBS1MiyuqZfRH-NGv2GcbIn1mmZ2

அனுமதி இலவசம். அனைவரும் வருக.

%d bloggers like this: