மீப்பெரும் தரவுகள் ஒரு அறிமுகம்

நுண்ணறிவு, போக்குகள், தொடர்புகள் ஆகியவற்றை வெளிப்படுத்தவும் குறிப்பாக மனித நடத்தையையும் அவர்களுடனான இடைமுகப்பு தொடர்பாகவும் இந்தமீப்பெரும் தரவுத் தொகுப்புகளின் வாயிலாக மிகஎளிதாக கணிப்பாய்வு செய்யலாம்,
தொழில்துறை ஆய்வாளரான Doug Laney என்பவர் Gartner என்பவருடன் சேர்ந்து தொகுதி(volume) , வேகம் (velocity) , வகைகள் (variety) ஆகிய மூன்று பெரிய Vs சேர்ந்ததே இன்றைய முக்கிய மீப்பெரும் தரவுகளின் வலிமையாகும் என்ற வரையறையை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.மேலும் மாறிலியாகவும்(Variability),சிக்கலானதாகவும்(Complexity) இருக்கும்என்று கூறுகின்றார்

, ஃபேஸ்புக் மற்றும் ட்விட்டர் போன்ற சமூக ஊடகங்களின் வாடிக்கையாளர் நடத்தை, முன்னுரிமை ,பொருள் உற்பத்திமீதான கருத்து ஆகியவற்றின் முன்னோடியில்லாத காட்சியை பெறுவதன் அடிப்படையில் நுகர்வோர் தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் மற்றும் சில்லறை நிறுவனங்கள் கட்டுபடுத்தப்படும் .

உற்பத்தி நிறுவனங்கள் தங்களுடைய இயந்திரங்களை பராமரித்திடும்போது சரியாக முன்கணிப்பு செய்திடாமல் அடிக்கடி உதிரிபாகங்களை மாற்றுவதால் அதிக செலவாகும் அவ்வாறு அதிக செலவாகின்றதே என நீண்டகாலத்திற்கு மாற்றிமைத்திடாமல் இருந்தால் இயந்திரங்கள் பழுதடைந்து நின்று அதனால் பொருள் உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்ட அதிக நட்டமேற்பட வாய்ப்பாகும் இதனை தவிர்க்கஇயந்திரங்களின் இயக்கஅதிர்வு சரியாக ஆய்வுசெய்வுசெய்து மிகச்சரியான நேரத்தில் மிகச்சரியான செலவில் உதிரிபாகங்களை மாற்றியமைப்பதற்கு இந்த மீப்பெரும்தரவு ஆய்வு அத்தியாவசிய தேவையாகும்

உற்பத்தியாளர்கள் சமுதாய இணையத்திலேயே மிகவித்தியாசமாக விற்பணைக்கு பிந்தைய சேவைக்கான ஆதரவுகுறித்து ம் உத்திரவாதம் குறித்தும் வாடிக்கையாளரின் தொடர்பை பராமரித்துவருவதற்காக இந்த மீப்பெரும்தரவு ஆய்வு அத்தியாவசிய தேவையாகும்

நிதிநிறுவனங்கள் பொதுமக்களிடம் போதுமான விழிப்புணர்வை அவர்களின் தேவைக்கேற்ப உதவதயாராக இருக்கும் திட்டங்களை அதனால் ஏற்படும் பயன்பாடுகளை சமூகபாதுகாப்புவிவரங்களை அறியச்செய்து அதன் வாயிலாக அவர்களை நிதிநிறுவனங்களிடமிருந்து நிதிஉதவி பெறுவதற்கான வாய்ப்புகளை தூண்டிவிடுவதற்கு இந்த மீப்பெரும் தரவு ஆய்வு அத்தியாவசிய தேவையாகும்

பொருட்களை சந்தைபடுத்திடும் விளம்பரபடுத்திடும் முகமைகள் சமுதாய இணையதளங்களில் மக்களின் இரசனையையும் போக்குகளையும் அறிந்து அவரவர்களுக்கு ஏற்ற வாறான விளம்பரங்களை அவர்கள் முன்கொண்டு சேர்த்திட இந்த மீப்பெரும் தரவு ஆய்வு அத்தியாவசிய தேவையாகும்

காப்பீட்டு நிறுவனங்களின் இந்த மீப்பெரும் தரவு ஆய்வின் அடிப்படையில் எந்தெந்த வீட்டு உபயோகப்பொருட்கள் எந்தெந்தவகையான காப்பீடு யார்யாருக்கு தேவையென தெரிந்து செயல்படுத்திட உதவுகின்றது

%d bloggers like this: