வாராந்திர செய்திகள் (Weekly News) – 2023-05-01


இந்த நிகழ்படத்தில் கடந்த இரண்டு வாரங்களாக கட்டற்ற மென்பொருள் உலகத்தில் நடந்த நிகழ்வுகளில் எங்களுக்கு தெரிந்த நிகழ்வுகளை பகிர்ந்துள்ளோம்.

பங்களித்தவர்கள்:

மோகன் ராமன் ILUGC
பரமேஷ்வர் அருணாச்சலம் KanchiLUG

செய்தி இணைப்புகள்:

www.phoronix.com/news/SVT-AV1-1.5
news.itsfoss.com/huggingchat-chatgpt/
www.phoronix.com/news/GCC-13.1-Released

Use ‘Upscaler’ to Enhance Low-Res Images with AI on Linux


thehackernews.com/2023/04/nk-hackers-employ-matryoshka-doll-style.html
www.bleepingcomputer.com/news/security/google-patches-another-actively-exploited-chrome-zero-day/

Clonezilla Live 3.1 Released with Memtest86+ 6.10, Improved RAID Support


arstechnica.com/gadgets/2023/04/on-by-default-edge-feature-seems-to-be-sending-all-the-urls-you-visit-to-bing/#p3

GitHub introduces private vulnerability reporting for open source repositories

Announcing Fedora Linux 38

Ubuntu 23.04 ‘Lunar Lobster’: Best New Features

குறிச்சொற்கள்:

%d bloggers like this: