வாராந்திர செய்திகள் (Weekly News) – 2023-05-28


இந்த நிகழ்படத்தில் கடந்த வாரம் கட்டற்ற மென்பொருள் உலகத்தில் நடந்த நிகழ்வுகளில் எங்களுக்கு தெரிந்த நிகழ்வுகளை பகிர்ந்துள்ளோம்.

பங்களித்தவர்கள்:

தங்க ஐய்யனார், KanchiLUG
மோகன் ராமன், Ilugc
பரமேஷ்வர் அருணாச்சலம், KanchiLUG

குறிச்சொற்கள்:

%d bloggers like this: