விக்கிமூலம் பகுப்புகள் (WikiSource HotCat) | Tamil


விக்கிமூலம் தளத்தில் உள்ள பகுப்புகள் வசதியை எப்படி பயன்படுத்துவது என்பதை இந்த நிகழ்படத்தில் காண்போம்.

நிகழ்படத்தை வழங்கியவர்: தகவல் உழவன், விக்கிமீடியா

இணைப்புகள்:
commons.wikimedia.org/wiki/Help:Gadget-HotCat

குறிச்சொற்கள்:

%d bloggers like this: