கட்டற்ற மென்பொருட்கள் – ஒரு அறிமுகம் – காணொளி

கட்டற்ற மென்பொருட்கள் – ஒரு அறிமுகம் – Free Software Introduction in Tamil

வீடியோவை வழங்கியவர்: த. சீனிவாசன், கணியம் அறக்கட்டளை

 

%d bloggers like this: