இரண்டாவது கட்டற்ற மென்பொருள் மாநாடு – திட்டமிடல் – இரண்டாவது சந்திப்பு – நிகழ்வுக் குறிப்புகள்

இரண்டாவது கட்டற்ற மென்பொருள் மாநாடு திட்டமிடல் – இரண்டாவது சந்திப்பு
21 ஆகஸ்டு 2022 மாலை 6 மணி

கலந்து கொண்டோர்

மோகன்
சரவண பவானந்தன்
தனசேகர்
சீனிவாசன்
அபிராமி
பரமேஸ்வர்

பேச்சாளர்கள்

நித்யா
கலாராணி
அபிராமி
சுகந்தி

சிற்றரங்குகள்

20 பேர்

 1. LibreOffice
 2. Firefox
 3. Games
 4. Gimp
 5. Inkscape
 6. 3d / blender
 7. Deskop environments – Gnome/KDE/
 8. Free Software Philosophy
 9. Wikipedia
 10. FreeTamilEbooks
 11. Creative Commons License
 12. Docker
 13. Kubernetes
 14. Linux Network Servers
 15. Python
 16. Emacs
 17. Flatpak
 18. Programming
 19. Golang/Rust
 20. Voice Mozilla project
 21. Tesseract OCR
 22. Arduino
 23. Raspberri Pi

இடம்

இலோயாலா
நேரலைக்கு வாய்ப்பு உள்ளதா?

அண்ணா நூலகம்.

payment gateway
gpay

razorpay – 2 %
payumoney – 2 %

மோகன், அபிராமி

முன்பதிவுப் படிவம்
Oh My Form
Next Cloud Form

வலைத்தளம்
4 Best Hugo Event Conference Themes For 2022
இதில் இருந்து ஒரு தளத்தை அபிராமி, தனசேகர் வடிவமைப்பர்

வலைத்தளப் பெயர்கள்

பின்வரும் பெயர்களில் ஒன்றை வலைத்தளத்திற்கு தெரிவு செய்யலாம்.

TossConf22.kaniyam.com

TossConf.TamilLinuxCommunity.org

TossConf.github.io

kaniyam.com/tossconf

tossconf.in

பணிகள்

 • TODO சிற்றரங்கு – அழைப்பு – பரமேஸ்வர்
 • TODO கட்டணம், முன்பதிவு படிவம் – மோகன்
 • TODO வலைத்தளம் – அபிராமி, தனசேகர்
 • TODO வலைத்தளம் பதிவு – சீனிவாசன், மோகன்
%d bloggers like this: