மின்னூல் தயாரிப்பது எப்படி? – இணைய உரை – 24-09-2021 – பிற்பகல் 12.15

 

இலயோலா கல்லூரித் தமிழ்த்துறையும் கணியம் அறக்கட்டளையும் இணைந்து வழங்கும், இணைய உரை

 

மின்னூல் உருவாக்குவது எப்படி?

 

நாள் – 24 செப்டம்பர் 2021

நேரம் – 12.15 – 1.30 மதியம்

இணைப்பு – meet.google.com/qpd-mxzv-dzt

 

தொடர்புக்கு – த.சீனிவாசன் – tshrinivasan@gmail.com – 9841795468

%d bloggers like this: