கட்டற்ற மென்பொருட்கள் – ஒரு அறிமுகம் – இணைய உரை – 24-09-2021 – மாலை 5.30 – முன்பதிவு அவசியம்

Image

 

PhyFron குழுவும் கணியம் அறக்கட்டளையும் இணைந்து வழங்கும், இணைய உரை

 

கட்டற்ற மென்பொருட்கள் – ஒரு அறிமுகம்

 

நாள் – 24 செப்டம்பர் 2021

நேரம் – மாலை 5.30 – 7.00

அவசியம் இந்த இணைப்பில் முன்பதிவு செய்க – us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0ldOGurzwuE9R_x1tq6W61EU7UBF4Yqd9a

உங்கள் மின்னஞ்சலுக்கு நிகழ்வின் இணைப்பு அனுப்பப்படும்.

 

தொடர்புக்கு – த.சீனிவாசன் – tshrinivasan@gmail.com – 9841795468

%d bloggers like this: