‘விக்கித்தரவு: தமிழில் தரவு மேம்பாடு’ இணைய வழிப்பயிற்சி டிசம்பர் 23 2020 மாலை 4.30 IST


எதிர்வரும் 23.12.2020 அன்று இந்திய ஒன்றிய நேரம் 16.30 மணியளவில் ‘விக்கித்தரவு: தமிழில் தரவு மேம்பாடு’ என்னும் இணைவழி பயிற்சியினை அளிக்க உள்ளேன். வாய்ப்புள்ளோர் பங்கேற்க விழைகின்றேன்.
கூகுள் படிவத்தில் முன்பதிவு செய்து இந்நிகழ்வில் பங்கேற்க விழைகின்றேன்.
**
முனைவர் தமிழ்ப்பரிதி மாரி
+91+7299397766
tparithi@gmail.com
**
பயிற்சியில் பங்கேற்க: meet.google.com/spa-rckq-gss


பதிவிற்கு: forms.gle/gCDfWMt9Zsd69GqU6

%d bloggers like this: