கட்டற்ற மென்பொருள் கண்காட்சி – கடலூர்

இன்று கடலூரில் கட்டற்ற மென்பொருள் கண்காட்சி நடைபெறுகிறது.

விவரங்கள் இங்கே.

%d bloggers like this: