முற்போக்கான இணைய பயன்பாடுகள் (PWA )

தற்போது பொதுமக்களின் பயன்பாட்டில் இணைய பயன்பாடுகள், சொந்த பயன்பாடுகள் ஆகிய இரண்டுவகைகளாக உள்ளன, அவற்றுடன்மூன்றாவதாக, முற்போக்கான இணைய பயன்பாடுகளும் (progressive Web applications (PWAs)) உள்ளனஎன்ற செய்தியையும் மனதில் கொள்க, பின்கூறியவை முந்தைய இரண்டின் செயல்பாடுகளையும் கட்டுப்படுத்து கின்றன. பெரும்பாலான மக்கள் அன்றாட தேவைகளுக்கு இணையத்தை பயன்படுத்துவதால் இந்த புதிய முற்போக்கான வலை பயன்பாடுகளைப் பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பார்கள். இருப்பினும், இந்த சொல் இன்னும் சிலரைக் குழப்பிகொண்டேயிருக்கின்றது. வேறொரு களத்திலிருந்து சமீபத்தில் இணைய மேம்பாட்டிற்கு வருபவர்கள் அல்லது புதிய தொழில்நுட்பங்களை தங்களுடைய பணிப்பாய்வுகளில் தொடர்ந்து இணைக்க விரும்பும் செயல்திட்ட மேலாளர்கள் போன்ற தொழில்நுட்ப ஆர்வலர்கள், (progressive Web applications (PWAs))னும் இந்த புதிரானச்சொற்களைப் பற்றி மேலும் அறிந்துகொள்ள முயற்சிக்கின்றனர். இந்நிலையில் முற்போக்கான இணைய பயன்பாடுகள்(PWAs) என்றால் என்ன? என்ற கேள்வி மனதில் எழும் நிற்க

இவை காட்சிக்கு இணையதளங்களாக தோன்றிடும்போது சாதாரண பயன்பாடுகளைப் போன்று செயல்படுமாறு கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளன. நம்முடைய திறன்பேசியில் நாம் பயன்படுத்தும் சொந்த பயன்பாட்டின் அனைத்து செயல்பாடுகளிலும் அவை உள்ளன, மேலும் ஒரு இணையதள பயன்பாடுகளை வழங்கி நிருவகிக்கின்றன. கூகுள்ஆனது இந்த கருத்தமைவை 2015 இல் முன்மொழிந்ததிலிருந்து, முற்போக்கான வலை பயன்பாட்டு மேம்பாடு என்பது எதிர்கால இணையதளங்கள் ,பயன்பாடுகள் ஆகியவற்றின் மேம்பாட்டுக்கான விதிமுறையாகக் காணவிருக்கின்றது. நிறுவனங்கள் பயனாளர் அனுபவத்தை தொடர்ச்சியாக மேம்படுத்த விரும்புவதால், PWA ஆனவை நிதித்திட்டங்கள், செயல்பாடுகள், மேம்பாட்டிற்கான நேரம் , பல்வேறு அடிப்படைகள் அவற்றின் தேவைகளுக்கு ஏற்ப இவை பொருந்து கின்றன.

இணைய உலாவிகள் ,push APIs, , போன்ற பல்வேறு இணையதொழில்நுட்ப மேம்பாடுகள் சேவை பணியாளர்கள் போன்ற இணைய அபிவிருத்தி தொழில்நுட்பங்களின் பரிணாமம் இணைய பயன்பாடுகளின் வளர்ச்சிக்கு வழி வகுத்துள்ளது. இணையஇணைப்பில்லாமல் செயல்படுவதற்கும், push அறிவிப்புகளைப் பெறுவதற்கும், சொந்த பயன்பாட்டோடு பொருந்தக்கூடிய அனுபவத்தை வழங்குவதற்கும் திறன் கொண்ட இவை சொந்த பயன்பாடுகளின் இணைய சகாக்களாகும்.

ஆயினும் இந்த முற்போக்கான வலை பயன்பாடுகளானவை, மறுபுறம், இவைகளுக்கு ஒரு படி மேலே உள்ளன.
அவை ஒரு இணையதளமாக செயல்பட மிகப் பெரியசூழல் அமைப்பின் திறனைக் கொண்டுள்ளன.
அவை வெவ்வேறு இயக்க முறைமைகளுக்கான பயன்பாட்டின் தனித்துவமான பதிப்புகளை உருவாக்க மேம்டுத்துநர்களின் தேவையை நீக்குகின்றன, தங்களுடைய பணிகளை பல்வேறு பயன்பாட்டு அங்காடிகளில் துவங்குகின்றன, பின்னர் தனிப்பட்ட புதுப்பிப்புகளைத் தருகின்றன.

அவை சொந்த அல்லது இணைய பயன்பாடுகளை விட விரைவாக உருவாக்கப்படலாம் மேலும் உடனடியாக பயன்படுத்தப்படலாம் ஒரு PWA இன் சிறந்த பகுதி என்னவென்றால், இது பின்தங்கிய பொருந்தக்கூடிய தேவையை நீக்குகிறது – எந்த தளத்திலிருந்தும் அல்லது சாதனத்திலிருந்தும் பயனாளர்கள்நம்முடைய வலைத்தளத்தின் ஒரு குறிமுறைவரிகளை இயக்க முடியும்.

மேம்படுத்துநர்கள் பயனாளர்கள் ஆகிய இருவருக்கும் இது ஒரு வெற்றிக்கூட்டணி யாகவிளங்குகின்றது மேம்படுத்துநர்கள் பயன்பாட்டை வரிசைப்படுத்தவும் பராமரிக்கவும் ஆன பணிகளை இது எளிதாக்குகிறது, மேலும் பயனார்கள் ஒரு சொந்த பயன்பாட்டின் அனைத்து வசதிகளையும் தடையின்றி அணுக அனுமதிக்கிறது.
சொந்த பயன்பாட்டைப் பயன்படுத்தும் போது ஒரு பொதுவான வாடிக்கையாளரின் பயணத்தை மேலும் செம்மைப்படுத்திடுகின்றது.ஒருவர் எதிர்கொள்ளும் கவலையை அடையாளம் காணவும்.இணையத்தில் சாத்தியமான தீர்வுகளைப் காண்பதற்கான.ஒரு சிறந்த பயன்பாட்டு தீர்வு என்பதை உணரவும்.பயன்பாட்டு அங்காடி அல்லது இயங்கிடும்அங்காடிக்குச் சென்றிடுக. அங்கு இருக்கும் பயன்பாட்டைத் தேடிடுக.பல்வேறு பயன்பாடுகளின் பரிந்துரைகளையும் விளம்பரங்களையும் பெற்றிடுக.அவற்றில் மிகவும் பரிந்துரைக்கப்பட்ட ஒன்றை மட்டும் முயற்சித்திடுக. பின்னர் அசலை பற்றிய கவலையை நிவர்த்தி செய்யும் ஒன்றை முடிவு செய்திடுக.

ஆனால் இந்த சுழற்சி இங்கே முடிவதில்லை. பொதுவாக புள்ளிவிவரங்களின்படி, 79 சதவீத பயனாளர்கள் தங்களுடைய ஒரு நாளைய பயன்பாட்டிற்குப் பிறகு குறிப்பிட்ட அந்த ஒரு பயன்பாட்டை அந்த பணிமுடி வடைந்ததோடு கைவிட்டுவிடுகின்றார்கள். இது தவிர, பதிவிறக்கம் செய்யப்பட்ட பயன்பாட்டை 29 சதவீதம் பயனாளர்கள் கைவிடுவதில்லை. இந்த புள்ளிவிவரங்கள் ஒருபுறம் இருக்க, சொந்த பயன்பாட்டின் பயனாளர் இடைமுகம்(UI), சுமை நேரம், சேமிப்பகத்தில் எடுத்துகொள்ளும் இடத்தின் அளவு, இணைப்பில்லாத போதான திறன்கள் போன்ற காரணிகள் பயன்பாடுகளின்பயன்பாட்டைத் தடுக்கின்றன. குறிப்பிடப்பட்ட பல காரணிகளில் ஒன்று தோல்வியுற்றாலும், பயன்பாடு ஒரு பயனாளரை இழந்து, துவக்கத்திலிருந்துவாடிக்கையாளரின் சுழற்சியை மீண்டும் தூண்டுகிறது.

வாடிக்கையாளரின் பயணம் இரண்டாவது கட்டத்தில் முடிவடைவதால். கவலை படுகின்ற அடையாளம் காணப்பட்டவுடன், பயனாளர்களுக்கான தீர்வை மிக எளிமையாக அணுக முடியும். பயனாளர் எந்தவொரு பதிவிறக்கங்களையும் அல்லது நிறுவுகைகளையும் செய்யவேண்டியதில்லை. பயனாளர் வெறுமனே உள்நுழைவு செய்து தமக்கு தேவையான தகவல்களை மட்டுமே அணுகிடுவார். என்பதை போன்ற செயலிற்கு ஃபேஸ்புக்கின் கைபேசி பதிப்பு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகும். இது ஒரு சொந்த பயன்பாட்டின் செயல்பாட்டை போன்று பிரதிபலிக்கிறது, ஆனால் அது இன்னும் ஒரு வலைத்தளமாகும்.

PWA களின் பயன்கள் PWA இல் உள்ள உள்ளடக்கம் இணையஇணைப்பில்லாமலும் கிடைக்கிறது. வலைத் தளங்களைப் போலன்றி, இணையத்துடன் இணைக்கப்படாதபோது எந்த உள்ளடக்கமும் காட்டப்படாது (அல்லது மோசமான பிணையத்துடன் இணைக்கப்பட்டிருந்தால்), PWA பயனாளர்கள் இன்னும் ஈடுபடக்கூடிய உள்ளடக்கத்தைக் காண்பிக்கும். பயன்பாடுகளைப் போலன்றி, மேம்படுத்துநர்கள் புதிய வசதி, பிழை திருத்தம் அல்லது பிற புதுப்பிப்பை உருவாக்கும் போதெல்லாம் PWA வை புதுப்பிக்கப்பட வேண்டியதில்லை. அவை செயல்திறனுக்காக உகந்ததாக உள்ளன, இதன் முடிவுகள் தக்கவைப்பு விகிதங்கள், வாடிக்கையாளர் அனுபவம் மற்றும் மாற்றங்களில் பிரதிபலிக்கப்படுகின்றன. பயன்பாட்டு அங்காடிகளுக்கு சமர்ப்பிப்பு எதுவம் இல்லை, அதாவது, அவற்றை நிறுவுகைசெய்யத் தேவையில்லை.

முற்போக்கான வலை பயன்பாடுகள் எதிர்காலம்
PWA களைப் பயன்படுத்தும் ஒருசில நிறுவனங்கள் பின்வருமாறு: ட்விட்டர் , ஃபோர்ப்ஸ், அலிபாபா, அலிஎக்ஸ்பிரஸ், Pinterest, பிளிப்கார்ட், புக் மைஷோ,ட்விட்டர் லைட் போன்றவைகளாகும்.இந்த முற்போக்கான வலை பயன்பாடுகளின் கருத்து அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, ட்விட்டர் அதன் பதிப்பான ட்விட்டர் லைட்டை 2017 இல் அறிமுகப்படுத்தியது. அதன் பயனாளர்களில் பெரும்பாலானோர் தங்களுடைய கைபேசிகளிலிருந்து இதனுடைய இணையவாயிலை அணுகுவதைப் புரிந்துகொண்டு, கைபேசி தளத்தில் அவர்களின் அனுபவம் உகந்ததாக இருப்பதை உறுதிசெய்தது. லைட், அறிமுகப்படுத்தப் பட்ட பின்னர், ட்விட்டர் பின்வரும் எண்களை அறிவித்தது:அனுப்பப்பட்ட ட்வீட்களின் எண்ணிக்கையில் 75 சதவீதம் உயர்ந்தது ஒரு அமர்வு பக்கங்களில் பொதுமக்களின்பயன்பாடு 65 சதவீதம் உயர்வடைந்தது வலைத்தளத்தின் திரும்பிசெல்லும் வீதங்களில் 20 சதவீதம் குறைந்தது

Forbes: இது ஃபோர்ப்ஸுடன் மிகவும் ஒத்திருந்தது. தொழில்நுட்ப செயல்படுத்தலுடன், இது பின்வருவன வற்றைப் புகாரளித்தது:நிச்சயித்த விகிதங்களில் 100 சதவீதம் உயர்வடைந்தது. கட்டுரை முடித்ததில் 6 மடங்கு உயர்வடைந்த்து, பக்க பதிவுகள் 20 சதவீதம் உயர்வடைந்தது

அலிஎக்ஸ்பிரஸ் அதன் கைபேசி தளத்தினை PWA ஆக மாற்றிய பின்னர், ஒவ்வொரு அமர்வின் போதும் பயனாளர்செலவழித்த நேரத்தின் 74 சதவீதம் உயர்ந்தது, புதிய பக்க வருகைகளில் 2x உயர்ந்தது, புதிய பயனர் மாற்றங்களில் 104 சதவீதம் உயர்ந்தது

Pinterest அதன் PWA இல் பயனர்கள் செலவழித்த நேரம் 40 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது என்று Pinterest பகிர்ந்து கொண்டது.

Book BookMyShow இன் PWA அதன் சொந்த ஆண்ட்ராய்டு பயன்பாட்டை விடவும், அதன் iOS பயன்பாட்டை முறையே 54x மற்றும் 108x ஆகவும் சிறியதாக இருந்தது.

பிளிப்கார்ட் தனது கைபேசி தளத்தை PWA ஆக மாற்றிய பின்னர் பயன்படுத்தப்பட்ட தரவுகளின் அளவு 3x குறைந்துள்ளதாக அறிவித்தது.

PWA வைஉருவாக்குவதற்கான அடிப்படை வழிகாட்டுதல்கள்

PWA வைப் புரிந்துகொள்வதற்கான அடிப்படை நிலையிலேயே நாம் இருப்பதால், இங்கே எவ்வாறு குறிமுறைவரிகளை உருவாக்குவவது என்பதை காட்டப்போவதில்லை. எனவே, PWA என்னவென்பதை உருவாக்கும் வழிகாட்டுதல்களை அறிந்துகொள்க. PWAஒன்றை உருவாக்க நாம் முடிவு செய்தால், அது பின்வரும் வசதிகளைக் கொண்டுள்ளதா என்பதை உறுதிப்படுத்திகொள்க.

நம்முடைய PWA எந்த சாதனத்திலும் இயக்க முறைமையிலும் செயல்பட வேண்டும். இது சாதனத்தின் வன்பொருட்களின் , பிற தொழில்நுட்ப வசதிகளின் முழு திறனையும் பயன்படுத்திக்கொள்வதாக இருக்க வேண்டும்.
அவை பயன்பாடுகள் அல்ல, வலைத்தளங்கள் என்பதால், PWA எளிதில் கண்டறியக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும். இதன் பொருள் அவர்களின் SEO புள்ளியில் இருக்க வேண்டும், எனவே பயனாளர்கள் உடனடியாக அவற்றை தேடல் முடிவுகளில் கண்டுபிடித்து அவற்றைப் பயன்படுத்தத் தொடங்கலாம்.

ஒரு இணையதளமானது எல்லா சாதனங்களிலும் தடையற்ற வலை அனுபவத்தை வழங்க வேண்டும்.
இது ஒரு சொந்த பயன்பாட்டைப் போல தோற்றமளிக்கவும், உணரச்செய்யவும் வேண்டும். இதன் பொருள் இது shell மாதிரியில் உருவாக்கப்பட வேண்டும் மேலும் குறைந்தபட்ச புதுப்பிப்புகளை உள்ளடக்கியதாக இருக்கவேண்டும். மோசமான இணைப்பின் போது கூட நிலைத்தன்மையில் இருக்கவேண்டும் அதாவாது மோசமான பிணைய இணைப்பு உள்ள பகுதிகளில் கூட தளம் சிறப்பாக செயல்பட வேண்டும்.

பயனாளர்கள் விரும்பினால், அவர்கள் தங்களுடைய உலாவியின் முகப்புப்பக்கத்தில் PWA ஐ நிறுவுவகை செய்வதற்குத் தயாராகஇருக்கவேண்டும் .

பயனாளர் ஒரு தளத்தை அணுகும்போது புதிய உள்ளடக்கம் PWA க்கு தடையின்றி அனுப்பப்பட வேண்டும். இந்த வசதிகளைத் தவிர, PWA இயல்பாக, பயன்படுத்த பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் இது தனிப்பயனாக்கப்பட்ட , நெருக்கமான பயனாளர் அனுபவங்களை வழங்கும் வலைத்தளமாகும். பலவீனமான தரவுகளின் பரிமாற்றம் நிகழும்போது, இடைத்தரகர்களின் தாக்குதல்கள் மற்றும் பிற அச்சுறுத்தல்களைத் தடுக்க தளம் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும். மேம்படுத்துநர்கள் பயனாளர்கள் ஆகிய இருவருக்கும், தாங்கள் பார்த்ததைப் போலவே அவை எண்ணற்ற நன்மைகளை வழங்குகின்றன. அதிகமான நிறுவனங்கள் PWA வை உருவாக்க விரும்பினால், தம்முடையவாடிக்கையாளர்களுக்கும் இதே போன்ற அனுபவத்தை வழங்க வேண்டும். இந்த கருத்தை நாம் இப்போது நன்கு புரிந்துகொள்வோம்

 

மேலும் விவரங்களுக்கும் பயன்படுத்தி கொள்ளவும்https://web.dev/what-are-pwas/ எனும் இணையதளமுகவரிக்கு செல்க

%d bloggers like this: