பள்ளியில் லினக்ஸ் – தொடர் – அத்தியாயம் 1

இந்த காணொளியில் முந்தைய அத்தியாயத்தில் டொரண்ட் வழியாக பதிவிறக்கப்பட்ட லினக்ஸ்மின்ட் ஐஎஸ்ஓ கோப்பை எப்படி ஒரு பென்டிரைவில் ப்ளாஷ் செய்வது என்பதை கற்போம்.

 

 

காணொளி வழங்கும் குழுமம்: ILUGC (ilugc.in)

காணொளி வழங்கியவர்: மோகன் .ரா

 

Links: www.balena.io/etcher/

%d bloggers like this: