தமிழ் விக்கிப்பீடியா – இணையவழிக் கலந்துரையாடல்

ஏப்ரல் மாதத்திற்குரிய இணையவழிக் கலந்துரையாடல், ஏப்ரல் 28 ஞாயிறு அன்று, காலை 11 மணியளவில் நடைபெறும்.

சந்திப்பிற்கான இணைப்பு: meet.google.com/prq-hynf-kig

வாய்ப்பிருப்பவர்கள் கலந்துகொண்டு தமிழ் விக்கிப்பீடியாவின் தொடர் முன்னேற்றத்திற்கு உதவுங்கள்.

%d bloggers like this: